DISCLAIMER

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is eigendom van en wordt eveneens beheerd en uitgebaat door Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA, met zetel gelegen te 8870 Izegem, Abelestraat 21 en met KBO-nr. 0697.731.688.

Doel van de website

Met de website beoogt Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent voeding en gezondheid;
  •  een middel aan te bieden om in contact te komen met Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Nieuwsbrieven en -berichten

Onze nieuwsbrieven en -berichten beogen u algemene informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds persoonlijk een afspraak te maken. Wenst u zich in te schrijven op onze nieuwsbrieven of wenst u deze niet langer te ontvangen, dan kan u een e-mail sturen naar info@dieetlecluyse.be met de vermelding van subscribe newsletter respectievelijk unsubscribe newsletter in het onderwerpveld van uw e-mail.

Informatie op de website

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk geleverde diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen en workshops