PRIVACY POLICY

Uw privacy is van essentieel belang voor Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA, met zetel gelegen te 8870 Izegem, Abelestraat 21 en met KBO-nr. 0697.731.688.

Deze Privacy Policy is van toepassing op (i) de website (https://dieetlecluyse.be) (hierna genoemd de ‘website’) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA en haar cliënten.

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA tracht ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR-Verordening).

Het bezoeken van de website en/of het aanmaken van een dossier bij Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

● Naam ● Voornaam ● Adres ● E-mailadres ● Telefoonnummer ● Geboortedatum ● Werkgerelateerde gegevens ● Familiale voorgeschiedenis ● Gegevens betreffende uw gezondheid ● Medische gegevens

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op uw behoeften als bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van u als bezoeker op andere websites na te gaan. Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA maakt in casu gebruik van hierna opgesomde cookies: de facebookpixel, waarvan de server zich in Denemarken bevindt.

Uw internetbrowser laat u de mogelijkheid om het gebruik van deze cookies te verhinderen. Raadpleeg hiervoor zeker de help-functie van uw internetbrowser.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij:

● Het aanmaken van een dossier ● Correspondentie met en uitgaande van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA ● Bezoek van de website ● Het plaatsvinden van een afspraak.

De door Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

● Communicatie m.b.t. Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA, haar werkwijze of de door haar geleverde diensten ● Het geven van een advies of voorstellen van een behandeling ● Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen ● Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA uw persoonsgegevens slechts gedurende een periode van 10 jaar en die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot: ● Het onderhoud van de informatiestructuur ● Verwerking van betalingen ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.

In alle overige gevallen zal Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

De rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op met mevrouw Véronique Lecluyse (info@dieetlecluyse.be). We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u geen pro-actieve advisering of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA.

Beveiliging persoonsgegevens

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen en aldus in geen geval daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Update Privacy Policy

Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website te raadplegen.

Contacteer Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Diëtistenpraktijk De Maerel CVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@dieetlecluyse.be of via mevrouw Véronique Lecluyse (+32 476 366 868).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen en workshops